Краш-тест 2016 Mercedes E-Class

0
360

Краш-тест 2016 Mercedes E-Class

Краш-тест 2016 Mercedes E-Class

Мале перекриття удар спереду Краш-тест 2016 Mercedes E-Class
Помірне перекриття удар спереду Краш-тест 2016 Mercedes E-Class
Боковий Краш-тест 2016 Mercedes E-Class
Сила даху Краш-тест 2016 Mercedes E-Class
Підголовники і сидіння Краш-тест 2016 Mercedes E-Class
Краш-тест 2016 Mercedes E-Class ДОБРЕ Краш-тест 2016 Mercedes E-Class ПРИЙНЯТНО Краш-тест 2016 Mercedes E-Class НИЖЧЕ СЕРЕДНЬОГО Краш-тест 2016 Mercedes E-Class ПОГАНО

Назад у головний розділ Краш-тести Mercedes-Benz